Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Deunydd ysgrifennu busnesau / Cyfieithiadau

Newidiadau i’r rheolau ar gyfer deunydd ysgrifennu busnesau
O 1 Ionawr 2007 ymlaen, mae’r canlynol yn gymwys ar gyfer –

Deunydd Ysgrifennu Busnesau
P’un ai fel copi caled, ar ffurf electronig neu unrhyw ffurf arall:
Rhaid i’r cwmni nodi’i enw, mewn llythrennau darllenadwy, ar y canlynol -

  • holl lythyrau busnes a ffurflenni archeb y cwmni;
  • ei holl hysbysiadau a chyhoeddiadau swyddogol eraill;
  • pob bil cyfnewid, addaweb, arnodiad, siec ac archeb am arian neu nwyddau yr honnir eu bod wedi’u llofnodi gan y cwmni neu ar ei ran;
  • ei holl restrau eitemau taladwy, anfonebau, derbynebau a llythyrau credyd
  • ei holl wefannau

Ar ei holl lythyrau busnes, ffurflenni archeb neu unrhyw rai o wefannau’r cwmni, mae’n rhaid i’r cwmni ddangos mewn llythrennau darllenadwy –

  • ei le cofrestru
  • ei rif cofrestru
  • cyfeiriad ei swyddfa gofrestredig
  • ac os yw’n cael ei ddirwyn i ben, y ffaith honno

Pryd bynnag y defnyddir e-bost lle byddai’r peth cyfatebol ar bapur yn dod o dan y gofynion deunydd ysgrifennu, bydd yr e-bost hwnnw hefyd yn ddarostyngedig i’r gofynion.
Mae’r uchod hefyd yn gymwys i Bartneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig.

Gellir gweld y rheoliadau sy’n dod i rym â’r newidiadau hyn drwy glicio yma.

Gellir cael canllawiau ar ofynion Tŷ’r Cwmnïau ar gyfer deunydd ysgrifennu busnesau drwy glicio yma.

Am wybodaeth bellach ffoniwch Ganolfan Cysylltu Tŷ’r Cwmnïau ar 0870 33 33 636

Brig
Ein polisi ar gwcis