Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
Ffeilio eich
Ffurflen
Flynyddol
Ydi'n bryd i chi ffeilio'ch ffurflen flynyddol? Gallwch arbed amser ac arian trwy ffeilio'r ffurflen ar lein.
Ffeilio cyfrifon
Eich
Cwmni
Gallwch gyflwyno eich cyfrifon ar lein nawr. Gallwch arbed amser ac arian trwy ffeilio ar lein.
Newid manylion
Eich
Cwmni
Gallwch newid cyfeiriad eich cwmni, cyfarwyddwyr/ysgrifenyddion a mwy.
Dod o hyd
i wybodaeth am gwmnïau
Gallwch chwilio am wybodaeth am gwmnïau neu wirio a yw enw ar gael (Saesneg yn unig).
Rydyn ni’n symud i GOV.UKMwy am ein symudiad i un wefan y llywodraeth GOV.UK

wedi'i diweddaru 14 HydrefNewyddion Diweddaraf

Rhybudd am negeseuon ebost ffug

Seminarau Tŷr Cwmnïau am ddim

Brig
Ein polisi ar gwcis